pár drobných článkov a fotiek z môjho pobytu v Japonsku:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Říjen 2012

Pavol Habera - Kým ťa mám

29. října 2012 v 18:17 | Kei Satoru |  LYRICS: SLOVENSKÉ A ČESKÉ
Lately, songs from my younger days keep on appearing in my head during the days. Sometimes without any warning or even connection with what I've heard on radio. And because these songs are so beautiful and meaningful and also because their language is wonderful (and rhythm of Slovak language is still being respected in them) I have decided to publish them here in original and with free translation into English, so other people might enjoy those wondrous lyrics ^^ First of this "set" is one of my most favourite ones:

Kým ťa mám
/As long as you are mine/
Pavol Habera
[album: Habera 2]
music and lyrics: Pavol Habera / Daniel Hevier


Raný vs. Ranný

22. října 2012 v 18:19 | Amantia |  JAZYKOVÉ OKIENKO
Zaráža ma, koľko ľudí si často pletie tieto dva rôzne výrazy. V písanej podobe, no, to by som hádam ešte bola ochotná privrieť oči - hoci, pokiaľ si nie je človek istý, má k dispozícií zopár synoným bez podobných záludností, že ich využitie by zaisto nebolo na škodu. A keď sa takýto zádrheľ objaví v reči hovorenej, nuž, to je potom asi iba o tom, ako si sťažiť výslovnosť.

Ale teraz poďme k meritu veci a objasnime si rozdiel medzi týmito dvoma pojmami:
  • RANNÝ - týkajúci sa rána, raňajší; napr. ranná rozcvička, ranná káva - opak = VEČERNÝ
  • RANÝ - skorý, včasný; napr. raná fáza života, raný stredovek - opak = NESKORÝ
Dúfam, že niekto z tých, čo majú problém so správnym použitím týchto dvoch slov, aspoň náhodou zavadí o môj malý článoček. A pokiaľ si už nezapamätajú "definíciu," nech si vždy povedia opak a hádam si spomenú ;) A okrem toho, nikdy nie je na škodu pozrieť do slovníka, najmä pokiaľ robím prezentáciu do školy alebo nebodaj záverečnú prácu. V dnešnej dobe má už snáď každý prístup k internetu, preto odporúčam TÚTO STRÁNKU nášho Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra, kde sú prístupné slovenské slovníky. Utere felix :)